Europees schadeformulier
Voor alle aanrijdingen moet je het Europees Schadeformulier gebruiken. Zorg ervoor dat dit formulier altijd in de auto ligt. Zowel de voor- als de achterkant van het formulier moet worden ingevuld. Indien het formulier niet voldoende ruimte biedt, kun je aanvullende gegevens afzonderlijk meezenden. Vergeet niet het formulier te ondertekenen (ook door eventuele tegenpartij aan de voorzijde).
 
Download een digitale versie van het Europees schadeformulier.
(Voor het bekijken van dit bestand heb je de Acrobat Reader nodig.)
 
Vraag 1 t/m 5
Algemeen: gelijk voor partij A en partij B
 
Vraag 6 t/m 11
Voertuig: verschillend voor A en B
 
Vraag 12
Toedracht: apart voor A en B. Vergeet niet de juiste situatie aan te kruisen, zoniet loopt de regeling van uw schadegeval veel vertraging op
 
Vraag 13
Situatieschets: gelijk voor A en B. Maak ze zo duidelijk mogelijk
 
Vraag 14
Opmerkingen: verschillend of gelijk voor A en B
 
Vraag 15
De handtekeningen van beide partijen